top of page

OM OSS

BEO gjennomfører alle typer byggeoppdrag og har sitt virksomhetsområde i hele Nord-Trøndelag, Nordland og tilbyr tradisjonelle entreprenør tjenester. 

Virksomheten utfører byggeoppdrag som delt-, hoved- og totalentrepriser innenfor bygg. 


Entreprenørvirksomheten har til en hver tid over 15 ansatte, med funksjoner innen tømrer, betong, i tillegg til administrativt personell. Virksomheten innehar Sentral Godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslov.
 

Å bygge eller renovere er en kompleks prosess. Sammen gjør vi prosessen så enkel som mulig. Du som kunde er unik. Du har dine forutsetninger, mål og visjoner.

Vår visjon: BEO - i dag og for fremtiden!

- Basert på våre suksesskriterier økonomi, kompetanse og omdømme skal vi oppføre oss i dag slik at vi skaper positive relasjoner som arbeidsgiver og samarbeidspartner for framtiden.

- Uten forbehold skal vi i ord og handling framstå som en solid og stabil arbeidsgiver hvor våre ansatte trives og hvor de ønsker å være i hele sitt yrkesaktive liv.

- En seriøs samarbeidspartner for våre rådgivere, underentreprenører og leverandører som skal ivareta begge parters interesser.

- Reale, dyktige, resultat- og løsningsorienterte medarbeidere på alle plan som samarbeider med våre kunder for å oppnå de kontraktsfestede krav. Som en profesjonell entreprenør og problemløser skal vi skape relasjoner for utvikling og samarbeid også om framtidige prosjekter.

ADMINISTRASJON

Kontakt.

HOVEDKONTOR NAMSOS

Th. Sommerschields gate 5

7800 Namsos

AVDELING STEIGEN

Nordskotveien 277, 8283 Leinesfjord

742 82642

908 79 802

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page