top of page

Vi kan hjelpe dere med energimerking av yrkesbygg og nye byggeprosjekter.

Fra 1 juli 2010 er energimerking av boliger og bygninger obligatorisk ved salg og utleie. Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Vi har kompetansen og beregningsprogram som kreves for å utføre energivurdering og energimerking.

 

Energimerking av yrkesbygg
Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Vi tilfredsstiller kompetansekravet i forskriften for energimerking av yrkesbygg og nye boliger. Hvis bygningen markedsføres, skal det komme frem hvilket energimerke bygget har fått. Som kjøper eller leietaker har du krav på å se energiattesten. Attesten kan gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

 

Energimerking av boliger
Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut en bolig. Ansvaret ligger hos eierne for å gjennomføre energimerkingen. Du kan selv utføre energimerking av eksisterende boliger. Nye boliger skal energimerkes av en ekspert. Hvis boligen markedsføres, skal det komme frem hvilket energimerke boligen har fått. Som kjøper eller leietaker har du krav på å se energiattesten. Attesten kan gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand boligen er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen.

ENERGIMERKING.jpg
bottom of page