top of page

Arkitektur, Rådgivning,
Prosjektering, Søknad

Vi tegner skisse- og detaljprosjekter. De fleste oppgavene våre går ut på å tegne bygg fra start til slutt hvor vi presenterer ideer og løsninger til kunden og til slutt tegner arbeidstegninger slik at ideene blir realisert.​Vi tilbyr rådgiving.  I mange prosjekter kan det være fordelaktig med rådgiving i forhold til prosjektering eller søknader. Rådgiving kan for eksempel bestå av en mulighetsstudie der vi ser på ulike måter å utnytte en tomt eller et område.​Vi bistår gjerne med rådgivning i alle faser og henter inn kompetanse fra våre samarbeidspartnere når det er behov utenfor våre egne fagfelt.

Utvendig Perspektiv 1.png
bottom of page