top of page

Landmålingstjenester

Går du med byggeplaner kan det være greit å vite hvor eiendomsgrensene går. Plan og bygningsloven sier noe om hvor nærme grensene du kan bygge og hvor langt det må være til nærmeste bolighus. En landmåler kan hjelpe deg i gang med en god start på byggeprosjektet ditt. Blant annet med å finne ut av grensene dine hvis grensemerkene er borte, sikre at bygget ikke plasseres i strid med reguleringsplan og krav i plan og bygningsloven. Skal du dele av en ny tomt for å bygge på, kan landmåleren også bistå med det. 

 

Når alle grenser og byggelinjer er på plass trenger du en landmåler til å koordinatberegne hjørnene på bygget, og stikke det ut nøyaktig slik at alle avstandskrav og høyder blir ivaretatt.

 

Når du skal søke om ferdigattest må bygget måles inn og innmålingsdata sendes kommunen på en såkalt sosi-fil, slik at de kan kontrollere at bygget er plassert i henhold til tillatelsen.

 

Ønsker du en god start på ditt byggeprosjekt, ta kontakt med BEO

BEO har sentral godkjenning for oppmålings teknisk prosjektering.

prosjektering av Veg-, uteareal er og landskapsutforming

BEO AS leverer tjenester innenfor oppmåling/landmåling, kart, utstikking, innmåling, prosjektering plassering bygninger, befaring for optimal plassering på tomt, situasjonskart, terreng profiler, 3D-perspektive.

SG_GULL_SORTBOKS.png

Våre tjenester

bottom of page