top of page
Foggy Forest

Miljøfyrtårn-bedrift

wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger.png

Vi som bedrift føler et samfunnsansvar for å gjøre vår del av jobben for et bedre miljø. Vår miljøprogresjon gjenspeiles i vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vårt overordnede mål for miljøet vil være å gradvis forbedre vårt miljøavtrykk.


• BEO jobber for kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner og vil jobbe for å redusere virksomhetens påvirkning av miljøet
• BEO skal bruke Miljøfyrtårn som en motivasjon og et hjelpemiddel for å kunne forbedre miljøavtrykket
• BEO skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i bedriften.
• BEO skal gjøre miljøvurderinger ved innkjøp og bruk av løsninger og materialer i prosjekter.
• BEO skal finne sine svakheter med tanke på miljøavtrykk, og gradvis forbedre disse
• BEO skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i bedriften. Vi skal også beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden

Miljørapporter

Som en del av å være en miljøfyrtårn-bedrift, leverer vi inn årlige miljørapporter. Du kan laste de ned ved å trykke på rapportene til høyre.

Vi jobber stadig med å forbedre våre avtrykk. Om det er noe vi skal trekke fram som vi er spesielt godt fornøyd med, er det vårt lave sykefraværstall. Vi ligger godt under gjennomsnittet for vår bransje

Sykefravær.png

Nedlastning

bottom of page