top of page

BEO's Prosjektutvikling: 

 

Vi vil skaper avkastning.

Vi liker å samarbeide!

Vi har en samarbeidsmodell som vi mener er til stor suksess for oss og våre samarbeidspartnere.

 

I korte trekk går denne ut på at vi går sammen med en grunneier om utvikling av deres eiendom. Vi stiller med kompetanse, og gjennomføringskraft, mens grunneier stiller med eiendom og lokalkunnskap.

Vi har prosjekter der vi har fra 30% eierskap og helt opp til 100%.

Vi er en liten, men effektiv organisasjon.

Vårt mål er å oppnå maksimal avkastning for oss og våre samarbeidspartnere.

Vi kan gå inn i alle prosjektets faser og har t.o.m. vært inne som konsulenter i idéfasen av prosjekter, uten medeierskap i prosjektet.

Har du en spennende eiendom som du ønsker bistand til å utvikle, vennligst ta kontakt!

Bankplassen.jpg
Bjørgan
BEA Invest Bulgaria
E54F070B-89A1-19CC-96ED-830A99881514
AE4B16DE-BB84-EAE0-DB87-746031A96968
6C5B595B-9184-73AF-D138-F0FCEC7C8B7B
A695660D-E20B-141B-F297-067767DF839F
6FCB206F-6129-6EC0-7B41-2C370A972EB7
436D571E-E3A4-171F-3C3B-384AC570B780
C4D6451F-DDCE-F810-9D0B-A367174E44C4
66D66B6F-AA98-0675-0CA2-DE224E25DCB1
BEA Invest Bulgaria
bottom of page