BEO's Prosjektutvikling: 

 

Vi vil skaper avkastning.

Vi liker å samarbeide!

Vi har en samarbeidsmodell som vi mener er til stor suksess for oss og våre samarbeidspartnere.

 

I korte trekk går denne ut på at vi går sammen med en grunneier om utvikling av deres eiendom. Vi stiller med kompetanse, og gjennomføringskraft, mens grunneier stiller med eiendom og lokalkunnskap.

Vi har prosjekter der vi har fra 30% eierskap og helt opp til 100%.

Vi er en liten, men effektiv organisasjon.

Vårt mål er å oppnå maksimal avkastning for oss og våre samarbeidspartnere.

Vi kan gå inn i alle prosjektets faser og har t.o.m. vært inne som konsulenter i idéfasen av prosjekter, uten medeierskap i prosjektet.

Har du en spennende eiendom som du ønsker bistand til å utvikle, vennligst ta kontakt!

Byggingeniør Einar Olsen AS

Abel Meyers gate 13

7800 Namsos

74 28 26 42

Post@beoas.no

  • Facebook Social Ikon