top of page

Besøkssenter, Spillum Dampsag

Prosjektet omfatter omgjøring av eksisterende lagerbygning fra 1910/1960 til bytt besøkssenter for Museet Midt, ved avdeling Spillum i Namsos.

Bygningen er på 370m², og blir oppgradert til TEK10. Bygget vil inneholde utstillingslokaler med butikk-krok, resepsjon, kafe, filmsal, kontorer, garderober og tekniske rom.

Riksantikvaren er i prosjektet, der målet er å bevare så mye som mulig av eksisterende bygningsmaterialer. Eksisterende tak blir hevet, jernbaneskinner blir innglasset med gulvglass, paneler blir gjenbrukt og gulv blir slipt og lakkert. Spillum Dampsag produserer og leverer alt utendørs-kledning, innvendige paneler, listverk, gulvbord, lekter, med mer til prosjektet.

samarbeidspartnere

bottom of page