top of page

Nye Kolvereid skole

Kolvereid skole er et nybygg.

Nybygget har to hovedetasjer, delvis underetasje og teknisk rom på taket. 
Bygget skal oppføres som passivhus. 
Brutto gulvareal: 3.827 m2, samt 70 m2 gangbro til eksisterende ungdomsskole.

Skolen bygges i tre/massivtre. 

Etter vår mening er massivtre fremtidens byggemateriale. Det brukes mer og mer massivtre i norsk byggenæring, og det å bygge i massivtre gir flere og store fordeler kontra og bygge konvensjonelt. Man får et sunnere inneklima siden vegger av massivtre regulerer inneklimaet på en helt annen måte som en konvensjonell trevegg. I tillegg er massivtre et byggemateriale som kommer fra en fornybar ressurs, slik at det er svært miljøvennlig å bygge i dette materialet.

bottom of page