top of page

landmålingstjenester innenfor bygg- og anlegg

Modern Architecture

Eiendomsmålinger

Vi utfører eiendoms målinger i tillegg til påvisning av grenser og generell bistand til eiendoms spørsmål for bedrifter og private.

Vi utfører også utsetting av byggelinjer for plassering av tiltak basert på beregninger av avstand fra eiendomsgrenser.

Målingstjenester innenfor bygg- og anlegg

Vi utfører alle typer oppmåling innenfor segmentet bygg og anlegg. I tilknytning til byggeprosjekter utfører vi typisk både oppgaver innen PRO og UTF som kontroll og oppsett av aksegrunnlaget til nye prosjekter, GEO referering av filer, løpende utsetting og innmåling av punkt og linjer (akser), kontroll av høyder, etablering og vedlikehold av fastmerkenett. I anleggsprosjekter ivaretar vi i tillegg oppgaver som terrengkartlegging.

 

Vi innehar sentral godkjenning for innmåling og utstikking av tiltak og for oppmålingsteknisk prosjektering.

bottom of page