top of page

Byåsen Borettslag

Prosjektet omhandler utvendig rehabilitering av 3 stk 4-mannsboliger for Byåsen Borettslag, der TOBB er byggherrens representant.

Ytterveggene oppgraderes med tilleggsisolering på 100mm og nye vedlikeholdsfrie vinduer og dører. Eksisterende balkonger rives, og det etableres nye balkonger med blant annet felter av glassrekkverk. Ny taktekking i form av stålplater med utseende likt båndtekking. Grunnmuren etterisoleres med 100mm isolasjon med fibersementplate. Ny drenering etableres. Trappeganger oppgraderes brannkrav tilsvarende EI30-krav.

samarbeidspartnere

bottom of page