top of page

PROSJEKTER

Vi har gjennom årene opparbeidet oss en solid portefølje av vellykkede prosjekter. Disse spenner helt fra vedlikeholdsprosjekter til oppføring av nye, store og komplette bygg for et mangfold av ulike kunder.

 

Prosjektene er alt fra eneboliger, næringsbygg, maritim industri, leilighetsbygg, offentlig skoler, omsorgsboliger, idrettsanlegg.

Byggingeniør Einar Olsen leverer alt fra bygningsarbeid utfra fastlagt spesifikasjon til hele totalentrepriser der vi er aktivt med under planlegging, tegning og konstruksjon av prosjektet.

Vi vektlegger å få et godt bilde av de bruksformål og behov kunden har forut for sitt byggprosjekt. Dermed vil vi ofte kunne tilføre nyttige innspill når vi leverer skisse til løsning. Flere av våre oppdragsgivere har fått optimalisert sine prosjekt i selve skissefasen av oppdraget.

Placeholder Image

Enebolig Gåsnesvegen

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Placeholder Image

MANSHAUSEN 3.0

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Placeholder Image

Nordskot sjøhus

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

bottom of page