Byggingeniør Einar Olsen AS

Abel Meyers gate 13

7800 Namsos

74 28 26 42

Post@beoas.no

  • Facebook Social Ikon

BYGGINGENIØR EINAR OLSEN   LEDENDE ENTREPRENØR I REGIONEN

TJENESTER

 

Å bygge eller renovere er en kompleks prosess.

Sammen gjør vi prosessen så enkel som mulig.

Du som kunde er unik.

Du har dine forutsetninger, mål og visjoner.

Nybygg

Vi utfører oppdrag innen nybygg av boliger, næringsbygg, byggfornyelse, anleggsprosjekter, skoler og andre offentlige bygg.

Byggfornyelse (rehabilitering):

Vi utfører oppdrag innen ombygging, tilbygg og påbygg. Vår virksomhet arbeider med fornyelse av bygningsmasse og påtar seg oppdrag innen påbygg, tilbygg og ombygging.

VI SØKER TØMRERE

BETONGARBEID

Vi utfører det aller meste innen betong, mur og forskaling arbeide for bygging av bolig, forretning, offentlig, industribygg, lager og gulvstøping.

TØMRERARBEID

Vi utfører det aller meste innen tømrerarbeider, og vi tar på oss alt fra mindre servicejobber til større bygninger. 

MASSIVTRE

Vi utfører alt innen massivtre. 

Massivtre kan brukes som bærende eller ikke-bærende elementer i gulv, vegger og tak. Elementene kan anvendes alene eller i kombinasjon med andre materialer i alle typer bygg som boliger, fleretasjeshus, næringsbygg, barnehager og skoler, men også til svalganger og balkonger.

KAI- OG SJØARBEID

Vi utfører nybygging og rehabilitering av kai- og havneanlegg.

HØYDEBASSENG

Vi utfører nye høydebasseng. Våre leverandører leverer basseng som er produsert i solid glassfiberlaminat med en glatt innside og som sikrer en enkel vedlikehold. Vi skreddersyr kledning, farger og tak etter kundens ønsker.

PROSJEKTUTVIKLING

Vi har deltatt i flere prosjektutviklinger med gode resultater.

BETONGSAGING - KJERNEBORING

Byggingeniør Einar Olsen AS har drevet med betongsaging/ -boring siden 1998, og har pr. i dag 2 mann som driver i faget og 1 bil m/komplett utstyr.

 

Vår kundegruppe strekker seg fra privatpersoner til det offentlige,
vesentlig i Nord-Trøndelag.

Vi har utført det meste innen kjernboring og betongsaging.

Vi utfører betongsaging i gulv og vegg, samt betongboring i gulv, vegg og tak,
lecasaging og asfaltsaging.

ENERGIMERKING

Vi kan hjelpe dere med energimerking av yrkesbygg
og nye byggeprosjekter.

Fra 1 juli 2010 er energimerking av boliger og bygninger obligatorisk ved salg og utleie. Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Vi har kompetansen og beregningsprogram som kreves for å utføre energivurdering og energimerking.

 

UAVHENGIG KONTROLL

Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger setter krav til gjennomføring av uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder. Dette gjelder ved søknad om nybygg, eller ombygging av eksisterende bygninger. 

Sentral godkjenning

Byggingeniør Einar Olsen AS er sentral godkjent for følgende søk, prosjekterende, utførende, uavhengig kontroll:

Funksjon                      Fagområde                                                   

Ansvarlig søker           (for alle typer tiltak)                                        

                      

Prosjekterende            Arkitektur                                                       

Prosjekterende            Oppmålingsteknisk prosjektering                   

Prosjekterende            Brannkonsept                                                

Prosjekterende            Konstruksjonssikkerhet   

Prosjekterende            Lydforhold og vibrasjoner                                                                  

Prosjekterende            Miljøsanering

Prosjekterende            Veg-, uteareal er og l andskapsutforming

Utførende                   Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)                       

Utførende                   Innmåling og utstikking av tiltak                      

Utførende                   Plasstøpte betongkonstruksjoner                  

Utførende                   Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Utførende                   Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Utførende                   Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Utførende                   Murarbeid

Utførende                   Taktekkingsarbeid

Utførende                   Riving og miljøsanering

Våtrom                        Våtroms arbeid                                              

 

Uavhengig kontrollerende       Våtrom (i boliger)                               

Uavhengig kontrollerende       Lufttetthet (i nye boliger)

Vi kommer på gratis befaring og gir deg et uforpliktende tilbud i etterkant. Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg.

 

OM OSS

BEO gjennomfører alle typer byggeoppdrag og har sitt virksomhetsområde i hele Nord-Trøndelag  og tilbyr tradisjonelle entreprenørtjenester. 

Virksomheten utfører byggeoppdrag som delt-, hoved- og totalentrepriser innenfor bygg. 


Entreprenørvirksomheten har ca. 30 ansatte, med funksjoner innen tømrer, betong, i tillegg til administrativt personell. Virksomheten innehar Sentral Godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslov

Å bygge eller renovere er en kompleks prosess. Sammen gjør vi prosessen så enkel som mulig. Du som kunde er unik. Du har dine forutsetninger, mål og visjoner.

Vår visjon: BEO - i dag og for fremtiden!

- Basert på våre suksesskriterier økonomi, kompetanse og omdømme skal vi oppføre oss i dag slik at vi skaper positive relasjoner som arbeidsgiver og samarbeidspartner for framtiden.

- Uten forbehold skal vi i ord og handling framstå som en solid og stabil arbeidsgiver hvor våre ansatte trives og hvor de ønsker å være i hele sitt yrkesaktive liv.

- En seriøs samarbeidspartner for våre rådgivere, underentreprenører og leverandører som skal ivareta begge parters interesser.

- Reale, dyktige, resultat- og løsningsorienterte medarbeidere på alle plan som samarbeider med våre kunder for å oppnå de kontraktsfestede krav. Som en profesjonell entreprenør og problemløser skal vi skape relasjoner for utvikling og samarbeid også om framtidige prosjekter

 
 

PROSJEKTER

Vi har gjennom årene opparbeidet oss en solid portefølje av vellykkede prosjekter. Disse spenner helt fra vedlikeholdsprosjekter til oppføring av nye, store og komplette bygg for et mangfold av ulike kunder.

 

Prosjektene er alt fra eneboliger, næringsbygg, maritim industri, leilighetsbygg, offentlig skoler, omsorgsboliger, idrettsanlegg.

Byggingeniør Einar Olsen leverer alt fra bygningsarbeid utfra fastlagt spesifikasjon til hele totalentrepriser der vi er aktivt med under planlegging, tegning og konstruksjon av prosjektet.

Vi vektlegger å få et godt bilde av de bruksformål og behov kunden har forut for sitt byggprosjekt. Dermed vil vi ofte kunne tilføre nyttige innspill når vi leverer skisse til løsning. Flere av våre oppdragsgivere har fått optimalisert sine prosjekt i selve skissefasen av oppdraget.

KONTAKT

KONTAKT

For spørsmål ta kontakt. 

BEO AS hovedkontor

Adresse: Abel Meyers gate 13,

7800 Namsos

Telefon: 742 82 642

Mobil: 908 79 802
E-post: post@beoas.no

Jobb hos oss

Hos BEO får du utvikle deg i et miljø med flinke folk og utfordrende oppgaver, enten du er en erfaren ingeniør, dyktig fagarbeider, prosjektleder med overblikk eller lærling.

Vil du jobbe med oss, så send gjerne en søknad.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Nils Einar Olsen 
Mobil: 908 79 802
E-post: neo@beoas.no