OM OSS

BEO gjennomfører alle typer byggeoppdrag og har sitt virksomhetsområde i hele Nord-Trøndelag og tilbyr tradisjonelle entreprenørtjenester. 

Virksomheten utfører byggeoppdrag som delt-, hoved- og totalentrepriser innenfor bygg. 


Entreprenørvirksomheten har til en hver tid over 30 ansatte, med funksjoner innen tømrer, betong, i tillegg til administrativt personell. Virksomheten innehar Sentral Godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslov.
 

Å bygge eller renovere er en kompleks prosess. Sammen gjør vi prosessen så enkel som mulig. Du som kunde er unik. Du har dine forutsetninger, mål og visjoner.

Vår visjon: BEO - i dag og for fremtiden!

- Basert på våre suksesskriterier økonomi, kompetanse og omdømme skal vi oppføre oss i dag slik at vi skaper positive relasjoner som arbeidsgiver og samarbeidspartner for framtiden.

- Uten forbehold skal vi i ord og handling framstå som en solid og stabil arbeidsgiver hvor våre ansatte trives og hvor de ønsker å være i hele sitt yrkesaktive liv.

- En seriøs samarbeidspartner for våre rådgivere, underentreprenører og leverandører som skal ivareta begge parters interesser.

- Reale, dyktige, resultat- og løsningsorienterte medarbeidere på alle plan som samarbeider med våre kunder for å oppnå de kontraktsfestede krav. Som en profesjonell entreprenør og problemløser skal vi skape relasjoner for utvikling og samarbeid også om framtidige prosjekter.

ADMINISTRASJON

Tømrer Betong Entreprenør

Anders Sandbakken

Prosjektleder 

Mobil: 95070483

E-post: anders@beoas.no

Einar Olsen

Prosjektleder 

Mobil: 48117858

E-post: post@beoas.no

Daniel Årsandøy

Prosjektleder 

Mobil: 94826851

E-post: daniel@beoas.no

Nils Einar Olsen

Daglig Leder - Prosjektleder 

Mobil: 90879802

E-post: neo@beoas.no

Marte Olsen

Kontoransvarlig

Mobil: 90155396

E-post: marte@beoas.no

Kaj Jonny Årsandøy

Prosjektleder 

Mobil: 95422692

E-post: kai@beoas.no 

Byggingeniør Einar Olsen AS

Abel Meyers gate 13

7800 Namsos

74 28 26 42

Post@beoas.no

  • Facebook Social Ikon