top of page

OM OSS

BEO gjennomfører alle typer byggeoppdrag og har sitt virksomhetsområde i hele Nord-Trøndelag, Nordland og tilbyr tradisjonelle entreprenør tjenester. 

Virksomheten utfører byggeoppdrag som delt-, hoved- og totalentrepriser innenfor bygg. 


Entreprenørvirksomheten har til en hver tid over 20 ansatte, med funksjoner innen tømrer, betong, i tillegg til administrativt personell. Virksomheten innehar Sentral Godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslov.
 

IMG_0850.HEIC

Å bygge eller renovere er en kompleks prosess. Sammen gjør vi prosessen så enkel som mulig. Du som kunde er unik. Du har dine forutsetninger, mål og visjoner.

Vår visjon: BEO - i dag og for fremtiden!

- Basert på våre suksesskriterier økonomi, kompetanse og omdømme skal vi oppføre oss i dag slik at vi skaper positive relasjoner som arbeidsgiver og samarbeidspartner for framtiden.

- Uten forbehold skal vi i ord og handling framstå som en solid og stabil arbeidsgiver hvor våre ansatte trives og hvor de ønsker å være i hele sitt yrkesaktive liv.

- En seriøs samarbeidspartner for våre rådgivere, underentreprenører og leverandører som skal ivareta begge parters interesser.

- Reale, dyktige, resultat- og løsningsorienterte medarbeidere på alle plan som samarbeider med våre kunder for å oppnå de kontraktsfestede krav. Som en profesjonell entreprenør og problemløser skal vi skape relasjoner for utvikling og samarbeid også om framtidige prosjekter.

ADMINISTRASJON

Tømrer Betong Entreprenør

neo_redigert.jpg

Nils Einar Olsen

Daglig Leder - Prosjektleder 

Mobil: 908 79 802

E-post: neo@beoas.no

Konferanserom

Marte Olsen

Kontoransvarlig

Mobil: 901 55 396

E-post: marte@beoas.no

Konferanserom

Anders Sandbakken

Prosjektleder 

Mobil: 950 70 483

E-post: anders@beoas.no

Konferanserom

Einar Nils Olsen

Anleggsleder/formann 

Mobil: 481 17 858

E-post: post@beoas.no

Konferanserom

Daniel Årsandøy

Prosjektleder- Anleggsleder 

Mobil: 948 26 851

E-post: daniel@beoas.no

Konferanserom

Per Anders Rognan

Anleggsleder/formann 

Mobil: 901 34 622

E-post: par@beoas.no

Våre sentrale godkjenninger

Byggingeniør Einar Olsen AS er sentral godkjent for følgende søk, prosjekterende, utførende, uavhengig kontroll:

Funksjon                      Fagområde                                                   

Ansvarlig søker           (for alle typer tiltak)                                        

                      

Prosjekterende            Arkitektur                                                       

Prosjekterende            Oppmålingsteknisk prosjektering                   

Prosjekterende            Brannkonsept                                                

Prosjekterende            Konstruksjonssikkerhet   

Prosjekterende            Lydforhold og vibrasjoner                                                                  

Prosjekterende            Miljøsanering

Prosjekterende            Veg-, uteareal er og l andskapsutforming

Utførende                   Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)                       

Utførende                   Innmåling og utstikking av tiltak                      

Utførende                   Plasstøpte betongkonstruksjoner                  

Utførende                   Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Utførende                   Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Utførende                   Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Utførende                   Murarbeid

Utførende                   Taktekkingsarbeid

Utførende                   Riving og miljøsanering

Våtrom                        Våtroms arbeid                                              

 

Uavhengig kontrollerende       Våtrom (i boliger)                               

Uavhengig kontrollerende       Lufttetthet (i nye boliger)

bottom of page