Selskap:
Byggingeniør Einar Olsen AS Org.nr: 995933225 MVA

For alle som skal sende oss faktura ønsker vi at disse sendes elektronisk via e-post. Vi ber om at alle fakturaer sendes på epost til: faktura@beoas.no (pdf format)

Prosjekt faktura.
Alle prosjekt rellatert fakturaer skal merkes med riktig selskapsnavn Byggingeniør Einar Olsen AS og merkes med prosjektnummer og –navn:

Har ikke leverandør prosjekt nummer fås det ved henvendelse til neo@beoas.no

Leverandør som ikke kan sende faktura via e-post vennligst gi beskjed til undertegnede på e-post: neo@beoas.no


I forskriftens § 5-1-1 første ledd er det angitt krav til salgsdokumentets innhold. Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde:

  1. Nummer og dokumentasjonsdato
  2. Angivelse av partene, (herunder også selgers organisasjonsnummer og angivelse av MVA hvis registreret)
  3. Ytelsens art og omfang,
  4. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen,
  5. Vederlag og betalingsforfall, og
  6. Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.
  7. Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet og tredje ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet».


 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331