BEO gjennomfører alle typer byggeoppdrag og har sitt virksomhetsområde i hele Nord-Trøndelag  og tilbyr tradisjonelle entreprenørtjenester. 

Virksomheten utfører byggeoppdrag som delt-, hoved- og totalentrepriser innenfor bygg. 


Entreprenørvirksomheten har ca. 20 ansatte, med funksjoner innen tømrer, betong, stål, i tillegg til administrativt personell. Virksomheten innehar Sentral Godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygnimglov

Nybygg: 
Vi utfører oppdrag innen nybygg av boliger, næringsbygg, byggfornyelse, anleggsprosjekter, skoler og andre offentlige bygg.

Byggfornyelse (rehabilitering):

Vi utfører oppdrag innen ombygging, tilbygg og påbygg. Vår virksomhet arbeider med fornyelse av bygningsmasse og påtar seg oppdrag innen påbygg, tilbygg og ombygging.Å bygge eller renovere er en kompleks prosess. Sammen gjør vi prosessen så enkel som mulig. Du som kunde er unik. Du har dine forutsetninger, mål og visjoner.

 

Byggingeniør Einar Olsen AS er sentralgodkjent for følgende: søk, pro, kontroll pro, utførende, kontroll utførende.

 

Funksjon                   Fagområde                                                   

Ansvarlig søker           (for alle typer tiltak)                                        

 

Prosjekterende

Prosjekterende            Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)                         

Prosjekterende            Arkitektur                                                       

Prosjekterende            Oppmålingsteknisk prosjektering                   

Prosjekterende            Brannkonsept                                                

Prosjekterende            Konstruksjonssikkerhet                                                                     

 

Utførende

Utførende                   Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)                       

Utførende                   Innmåling og utstikking av tiltak                      

Utførende                   Plasstøpte betongkonstruksjoner                  

Utførende                   Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Utførende                   Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Utførende                   Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Våtrom                         Våtroms arbeid                                              

 

Uavhengig kontrollerende

Uavhengig kontrollerende       Overordnet ansvar for kontroll           

Uavhengig kontrollerende       Våtrom (i boliger)                               

Uavhengig kontrollerende       Lufttetthet (i nye boliger)


 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331