Noen av de siste prosjektene:

 Kunde Prosjekt   Entreprise   Ref. person År
Brønnøy Kommune 10 kommunale leiligheter  Totalentreprise    2015-16
Vikna Kommunale Boligutleie KF  Omsorgsboliger Totalentreprise Roar Ulsund  2014 
Nærøy Kommune Nærøy Eldresenter Hovedentreprise  Mauri Lappalainen  2012-13 
Grong Kommune Omsorgsboliger NTE-bygget 
Sparebank 1
Totalentreprise   2010
NEO Invest AS Nærbo Skage - leiligheter 6stk Totalentreprise    2011
Namsos Kommune Bangsund barnehage Totalentreprise Bente Aglen 2010
Børstad Gjestegård Tilbygg og ombygging Hovedentreprise    2009
Namsos Kommune Bangsund Skolen  Totalentreprise  

Ole Joar Mjøsund

2008-09
Grong Kommune Åveien Omsorgsboliger Totalentreprise Håkon Kolstrøm 2009
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Garasje anlegg Grong VGS Totalentreprise Tor Inge Morken 2009
Eidar Strøm og Lise Pedersen Tannlege kontor Totalentreprise Eidar Strøm 2009
Teleconsult Eiendom Tilbygg foretningsbygg Hovedentreprise Ola Larsen 2007
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Tilbygg Grong Videregående skole Hovednetreprise Tor Inge Morken 2008
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Tilbygg Namsoshallen Totalentreprise Dag Vold 2008
Grong Kommune Rønningen Barnehage Totalentreprise Håkon Kolstrøm 2006
Credo Eiendom AS Mattilsynet Namsos Hovedentreprise Steen Øien
Teleconsult Eiendom
Mattilsynet Namsos
Omsorgsboliger og Banklokale
Grong kommune
BANGSUND SKOLEN
Nærøy Eldresenter


 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331