Eiendomsutvikling

I våre eiendomsselskap driver vi primært med utvikling av leiligheter og næringseiendom.

Vi besitter kompetanse i alle ledd av utviklingsprosessen; vurdering og kjøp av tomter, regulering, utvikling og prosjektledelse, salg og markedsføring.

NEO Invest er en moderne og fremtidsrettet utbygger med solid erfaring innen eiendomsutvikling. 
Vi kan også tilby å være finansiell samarbeidspartner på utbyggingen, eller en helhetlig overtakelse av prosjekter. 

Er sentralgodkjent for følgende: søk, pro, kontroll pro, utførende, kontroll utførende.

Funksjon Fagområde


Ansvarlig søker (for alle typer tiltak)

Prosjekterende Arkitektur

Prosjekterende Oppmålingsteknisk prosjektering

Prosjekterende Brannkonsept

Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet

Utførende Innmåling og utstikking av tiltak

Utførende Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Utførende Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Utførende Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Våtrom Våtromsarbeid

Uavhengig kontrollerende      Overordnet ansvar for kontroll          

Uavhengig kontrollerende Lufttetthet (i nye boliger)

Uavhengig kontrollerende Våtrom Våtroms arbeid


Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av dine muligheter!

Kontakt:


NEO Invest AS
Nils Einar Olsen
neo@beoas.no
Mob: 90879802 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331