Vår visjon: BEO - i dag og for fremtiden!

- Basert på våre suksesskriterier økonomi, kompetanse og omdømme skal vi oppføre oss i dag slik at vi skaper positive relasjoner som arbeidsgiver og samarbeidspartner for framtiden.

- Uten forbehold skal vi i ord og handling framstå som en solid og stabil arbeidsgiver hvor våre ansatte trives og hvor de ønsker å være i hele sitt yrkesaktive liv.

- En seriøs samarbeidspartner for våre rådgivere, underentreprenører og leverandører som skal ivareta begge parters interesser.

- Reale, dyktige, resultat- og løsningsorienterte medarbeidere på alle plan som samarbeider med våre kunder for å oppnå de kontraktsfestede krav. Som en profesjonell entreprenør og problemløser skal vi skape relasjoner for utvikling og samarbeid også om framtidige prosjekter

 


 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331