TV og Internett
Alle beboere på Hybelhuset Abel Namsos får både TV og internett. 
Det finnes dekoder samt altibox-boks på alle hybler. Det leveres både kablet og trådløst nett til hyblene via altiboboksen.
Alle beboere får automatisk et eget abonnement når de flytter inn på Hybelhuset Abel Namsos.


 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331