Rengjøring i botiden
Alle beboere som bor i våre kollektiv med til sammen 10 personer er innlemmet i en turnusordning for rengjøring
av fellesareal.

Administrasjonen har laget turnuslister for fordeling av arbeid mellom beboerne. Det er viktig at dette arbeidet
utføres for god trivsel og hygiene.

Rengjøringen sjekkes normalt sett av utleie ansvarlig annen hver mandag. Dersom arbeidet ikke er tilfredsstillende
legges det igjen en rapport på mangler. Dersom vi mener det er behov for ytterligere oppfølging av renholdet vil ny
sjekk bli utført påfølgende dag. Er kjøkkenet fremdeles ikke vasket vil vi i de fleste tilfeller forsøke å nå ansvarlig
leietaker på telefon for å gjøre en direkte avtale på utbedring. Er ikke dette mulig eller leietaker ikke villig til å ta
renholdet innen kort tid blir rengjøringsbyrå tilkalt. De kommer da til å utføre vask av fellesarealet på beboers
regning.

Turnusliste for:
1.etasje
2.etasje


 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331