Brann og sikkerhet

Hybelhuset er bygget opp for å unngå at en eventuell brann skal spre seg til andre boenheter. En og en hybel danner en branncelle (A30 vegger) i tillegg til at det er A60 mellom etasjene (holder på brann i 60 min). Trapperom er egen brancelle, og det samme gjelder hver enkelt hybelleilighet. 

 

Brannvarslingsanlegg

Det er nytt brannvarslingssystem på bygningen. Hver etasje i hver oppgang er koblet sammen slik at alle varslere melder dersom en detektor blir utløst. Brannmelderne er koblet til direkte strøm i tillegg til et batteri i hver sentral. Dette skal sikre at alle brannmeldere til enhver tid skal ha god funksjon. 

 

Rømningsvei

Rømningsvei er via korridor til trapperom og derifra ut hoveddøren. Rømningsveien skal holdes fri for gjenstander som er brennbare og/eller hindrer evakuering. Alle hyblene har også rømning via vinduene.  

 

Se for øvrig brann og rømningsplan opphengt i korridorer.

Slokkemidler

Pulverapparat i hver korridor ved inngangsdør.


 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331