Vi kan hjelpe dere med tetthetskontroll av klimaskjermen i bygget under byggeprosessen for å unngå senere konsekvenser og før overtagelse for dokumentasjon.

Undersøkelser har påvist at luftlekkasjer er utbredt på nybygg. Det stiller kompetansekrav til både prosjekterende og utførende i byggeprosessen for å oppnå kravene i byggeteknisk forskrift. Vi kan hjelpe dere med tetthetskontroll av klimaskjermen i bygget under byggeprosessen for å unngå senere konsekvenser og før overtagelse for dokumentasjon. I tillegg kan vi hjelpe dere med rådgivning for å oppnå et godt resultat.

Vi har erfaring med små og store prosjekter som leiligheter, eneboliger, rekkehus, hele boligblokker, sykehus, idrettshaller, flerbrukshaller, butikkbygg og kjøpesenter.

I henhold til TEK (byggeteknisk forskrift) er det følgende krav til tetthet i bygninger: Ved 50 Pa trykkforskjell skal lekkasjetallene for småhus være ≤ 2,5 luftvekslinger pr. time. For øvrige bygninger skal lekkasjetallene være ≤ 1,5 luftvekslinger pr. time.

Har du et eldre bygg, kan vi hjelpe deg med å finne uønskede lekkasjer. Har du kalde gulv og ubehagelig trekk kan det være på grunn av luftlekkasjer. I tillegg til økt energiforbruk kan lekkasjene føre til økt risiko for kondens og soppvekst.

Vi benytter Retrotrec Blower-door for både små og store prosjekter. For deteksjon av lekkasjer benytter vi termografikamera, røykpenn og luftmengdemåler. Målingene blir utført i henhold til NS-EN 13829 og levert med prøverapport og tetthetsbevis


 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331