I BEO sørger vi for at du får en god og nødvendig oppfølging gjennom hele læretiden. Vi kan tilby en fagansvarlig og en instruktør som ser til at det blir lagt til rette for lærlinger, både når det gjelder det faglige og det sosiale.

BEO er tilknyttet opplæringskontor, og er en godkjent opplæringsbedrift innen:

  • Tømrerfaget

Vår intensjon er at du har en fast instruktør som følger deg hele læretiden.

Arbeidsoppgavene for lærlinger hos oss vil være varierte, utfordrende og spennende. 

Dyktige lærlinger vil etter endt fagprøve få muligheten til å jobbe som fagarbeidere. 
 
I BEO gir vi deg mulighetene, og vi vil du skal trives som lærling i BEO!


 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331