PROSJEKTER UNDER UTVIKLING

Byggingeniør Einar Olsen benytter prosjekt web
For tilgang til vår prosjekt web, ta kontakt med Nils Einar Olsen på e-post: neo@beoas.no

Prosjekt: 

 Kysthotellet Rørvik

Kunde: Kysthotellet Rørvik AS
Kontrakt:  Hovedentreprise 

Prosjektleder (PL): 

Nils Einar Olsen 
Anleggsleder:  Kaj Jonny Årsandøy
Arkitekt: Arkitekt Blom AS
Start: Januar 2016
Ferdig: Mars 2017

Kort om arbeidenes art og omfang
Det skal føres opp et tilbygg på nordsiden av dagens hotell. Tilbygget skal føres opp i 3 etasjer og består av et
mellombygg og ei hotellfløy. Mellombygget skal sammenbygges med eks bygg i alle 3 etasjer, og noe
ombygging i eks bygg inngår også i prosjektet.
Tilbyggets BTA-areal er;
- Plan 1: 448,4m2
- Plan 2: 439,8m2
- Plan 3: 431,1m2

Prosjekt: 

Tilbygg Egersund Eiendom Rørvik

Kunde: Egersund Eiendom Rørvik AS
Kontrakt:  Hovedentreprise 

Prosjektleder (PL): 

Nils Einar Olsen 
Anleggsleder:  Kaj Jonny Årsandøy
Arkitekt: NiB-AS
Start: September 2016
Ferdig: Februar 2017

Kort om arbeidenes art og omfang
Det skal føres opp to tilbygg produksjonslokal og administrasjonsfløy 

Prosjekt: 

Tilbygg Namdal Settefisk

Kunde: Namdal Settefisk AS
Kontrakt:  Totalentreprise 

Prosjektleder (PL): 

Nils Einar Olsen 
Anleggsleder:  Kaj Jonny Årsandøy
Arkitekt: NiB-AS
Start: September 2016
Ferdig: Januar 2017

Kort om arbeidenes art og omfang
Utvidelse av administrasjonsfløy.

Prosjekt: 

Undervisningbygg Bygg I - Olav Duun VGS 

Kunde: Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Kontrakt:  Totalentreprise 

Prosjektleder (PL): 

Nils Einar Olsen 
Anleggsleder:  Kaj Jonny Årsandøy
Arkitekt: Arcon Prosjekt AS
Start: Juni 2015
Ferdig: Juni 2016

 

Tiltaket omfatter nytt bygg på Olav Duun VGS for Nord Trøndelag Fylkeskommune.

Denne utbyggingen er trinn 1 av en større ombygging. Løsninger i trinn 1 skal tilpasses videre utbygging, trinn 2.

Bygget er planlagt i 2 etasjer med et samlet bruttoareal for alle etasjene på 2012 m2.

Bygget vil i hovedtrekk inneholde: 4 undervisningsavdelinger med tilhørende sekundærrom, fellesrom i front av bygget, personalrom og undervisningsrom med tilhørende garderober. Teknisk rom på tak.

Prosjekt:                 Kommunale boliger                 
Kunde: Brønnøy Kommune 
Kontrakt:  Totalentreprise 
Prosjektleder (PL):  Nils Einar Olsen 
Anleggsleder:  Kaj Jonny Årsandøy 
Arkitekt: BEO
Start: Jan 2015
Ferdig: 2016 

 

Oppføring av 10 nye kommunale boliger med tilhørende personalrom/ vaktrom. Utvendige boder, parkeringsareal og utomhus arbeider.

Det er tatt hensyn til materialvalg vedr lav vedlikeholdskostnader, med bakgrunn i LCC beregninger.
Bygget oppføres med fundamenter i plasstøpt betong, isolerte ringmurer og isolert plate på mark. Yttervegger av tre og takkonstruksjon av takstoler, etasjeskille av prefabrikkert hulldekke. All utvendig trevirke unntatt limtre er av royal impr. kvalitet. (lav vedlikeholds kost) Utvendige kledninger skal være vedlikeholdsvennlig og innvendige overflater skal tåle hard bruk.

Prosjekt:  Leiligheter Nærbo              
Kunde: NEO Invest AS
Kontrakt:  Totalentreprise 
Prosjektleder (PL):  Nils Einar Olsen 
Anleggsleder: 
Arkitekt: BEO
Start: Sept 2015
Ferdig: Høsten 2016 


 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331